دانشکده شیمی- اخبار جاری
اسامی دانشجویان ممتاز آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی در مراسم سالانه تقدیر از ممتازین آموزشی و پژوهشی دانشگاه ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/6 | 


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.6999.71088.fa.html
برگشت به اصل مطلب