دانشکده شیمی- اخبار علمی
جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم ساناز کرمدوست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/21 | 
خانم ساناز کرمدوست دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ  ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ از رساله دکتری خود تحت عنوان" طراحی نانو/بیوحسگر برپایه نقاط کوانتومی از ویتامین گروه ب جهت سنجش گلوتن در مواد غذایی "با راهنمایی آقا دکتر سید محمدرضا میلانی حسینی دفاع خواهدکرد
    استاد راهنمای : آقای  دکتر سید محمدرضا میلانی حسینی
  استاد مشاور: . سرکار خانم دکتر فریدبد
  هیات داوران:
  این جلسه ساعت ۱۶ روز یکشنبه  دراتاق سبز دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.
  چکیده :
گلوتن پروتئین گیاهی است و  به عنوان یکی از شایع‌ترین و شناخته‌شده‌ترین آلرژن‌های غذایی شناخته شده است که منجر به بیماری سلیاک می‌شود. در رژیم سلیاک، مقادیر ناچیز گلوتن می‌تواند واکنش‌های آلرژی زا را تحریک کند، بنابراین برچسب حساسیت‌زای غذایی باید بر روی مواد غذایی ارائه شود و به طور جدی مورد توجه صنایع غذایی قرار گیرد. در دنیا تعیین میزان گلوتن موجود در مواد غذایی عمدتاً از طریق ایمونواسی و استفاده از دستگاه‌های پیشرفته انجام می‌گیرد که هزینه‌های بالایی دارد و برای کشورهای کم‌درآمد مقرون به صرفه نمی باشد. .همچنین در نمونه‌های غذایی فرآوری‌شده با حرارت، پادتن‌ها واکنش‌پذیری خود را از دست می‌دهند و مانع از تشخیص دقیق گلوتن می‌شوند بنابراین، یک ابزار تشخیصی ساده ، سریع، حساس و ارزان ضروری به نظر می‌رسد.
در این پژوهش نانوحسگر فلورسانسی  از نقاط کوانتومی کربنی و فناوری قالب‌گیری مولکولی در ماتریکس سیلیکاتی طراحی شده است. این نانوحسگر دارای نشر فلورسانس است و با جذب گلوتن در فضاهای خالی قالب‌گیری‌شده روی نانوساختار، افزایش نشر نشان می‌دهد .محدوده غلظت تشخیص گلوتن ۳۶/۰تا ۲۰/۲ میکرومولار اندازه گیری شده است و ارزیابی عملکرد آن در نمونه نان و آرد نان حاوی گلوتن و فاقد گلوتن  به عنوان نمونه های حقیقی، حساسیت و گزینش پذیری این ابزار تشخیصی را تایید می نماید
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find-20.6998.74855.fa.html
برگشت به اصل مطلب