اخبار آموزشی
قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی ۱۴۰۰ فرصت مطالعاتی
فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی خارج یا داخل  
جلسه دفاع از موضوع رساله آقای محمدعلی شیخ الاسلام دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری ...
جلسه دفاع از موضوع رساله آقای محمدعلی شیخ الاسلام دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری  
ظرفیت های جدید و تمدید مهلت ثبت نام در فراخوان پذیرش ...
دانشکده در هردو رشته مدیریت فناوری و سیاستگذاری علم و فناوری پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان دکتری دارد
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص آخرین مهلت تصویب پروپزال دانشجویان ...
اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص آخرین مهلت تصویب پروپزال دانشجویان ارشد ۱۴۰۱
اطلاعیه انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۴۰۲
اطلاعیه انتخاب استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۴۰۲  
اخبار پژوهشی و فناوری
۱۴
عضو هیئت علمی
۲۸
دانشجویان دکتری
۵۴۷
دانشجویان کارشناسی ارشد
۷
کارمندان دانشکده
۲۱۲۹
فارغ التحصیلان