سه شنبه 26 تیر 1403
آخرین اخبار
رویدادها
15بهمن ماه1402
شروع انتخاب واحد
21بهمن ماه 1402
شروع کلاس ها
28 بهمن ماه 1402
حذف و اخذ
5 اسفندماه 1402
حذف اضطراری
17خرداد ماه 1403
پایان کلاس‌ها
26 خردادماه 1403
شروع امتحانات
20 تیر ماه 1403
پایان مهلت قفل نمرات
آموزش
دفاعیه دکتری
نام نام خانوادگی: هند البدیری نام استاد: دکتر مهدی نجفی خواه نام پروژه: تجزیه و تحلیل هندسی حل تقریبی سیستم دینامکی ...
دفاعیه دکتری
نام و نام خانوادگی :زهرا سعیدی عنوان پایان نامه: استفاده از چند جمله ای رخ در نهان نگاری تصاویر دیجیتال در حوزه ...
دفاعیه دکتری
نام و نام خانوادگی :فاطمه آقاگلی عنوان پایان نامه: رویکردی جدید براساس مدل تحلیل عاملی آمیخته اصلاح‌شده و هم‌خوشه‌بندی برای تشخیص و محلی‌سازی تومور ...
دستاوردهای پژوهشی و فناوری
۱۷
عضو هیئت علمی
56
دانشجویان دکتری
118
دانشجویان کارشناسی ارشد
650
دانشجویان کارشناسی
2129
فارغ التحصیلان