جلسه دفاعیه رساله دکتری خانم نسترن قنبری

 | تاریخ ارسال: 1402/9/13 | 
خانم نسترن قنبری دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ .۱۴۰۲/۰۹/۲۹از رساله دکتری خود تحت عنوان"  تهیه و شناسایی نانوکامپوزیت ها بر پایه هیدروکسیدهای لایه‌ای دوگانه اصلاح شده و بررسی خواص جذبی وکاتالیزوری آن­ها درحذف آلاینده ها و در واکنشهای چندجزئی  " با راهنمایی آقای دکتر حسین غفوری دفاع خواهدکرد.
استاد راهنمای اول: دکتر حسین غفوری
هیات داوران: خانم دکتر فرانک منطقی، آقای دکتر علی ملکی، آقای دکتر نجمالدین عزیزی، آقای دکتر باقرافتخاری سیس
این جلسه ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه در کلاس ۳ دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.
چکیده : ساختارهای هیدروکسیدهای الیهای دوگانه نوع خاصی از ترکیبات هستند که ساختمان بلوری آنها از کنار هم قرار گرفتن واحدهای دوبعدی بهوسیله نیروهای ضعیف ساخته شده است هیدروتالسیت اولین کانی بود که در این محدوده کشف شد. مثالهای ساده و شناختهشده این ترکیبات عبارتاند از: گرافیت، هیدروکسیدهای فلزات قلیایی خاکی، و فلزات واسطه. در سالهای اخیر، این ساختارها توجه تعداد زیادی از محققان را در زمینههای مختلف به خود جلب کردهاند. استفاده از این ترکیبات در تهیه نانوکامپوزیتهای پلیمری باعث توجه بیشتر به LDH شده است. بهعالوه، کاربردهای فوقالعاده آنها در زمینههای گوناگون مثر صنعت، پزشکی، داروسازی، و... باعث اهمیت روزافزون آنها شده، بهطوری که محققان امیدوارند در آینده با استفاده از LDH به کاربردهای گستردهتری دست یابند. از جمله این کاربردها استفاده در زیستحسگرها، کاتالیزورها و واکنشهای زیستی، کاربردهای الکتروشیمیایی، تولید مواد با خواص فلورسانس باال، و... است. در این رساله، جاذبها و کاتالیزورهای ناهمگن و سبز نانوکامپوزیت پلیمر/ LDH ، نانو کامپوزیت DTPA-PEI-APS-LDH ، کامپوزیت THAMTDILDH و کامپوزیت PMA-MeLDH برای جذب آالیندهها از محیطهای آبی و تهیه مشتقات ایمیدازول، کینازولین و بیجینلی مورد استفاده قرار گرفتند. کاتالیزورهای تهیه شده به روشی آسان و سبز با مواد در دسترس و ارزان تهیه شدند. همچنین کاتالیزورهای تهیه شده با تکنیکهای مختلفی از جمله FTIR ، XRD، EDX، FESEM، BET و TGAمورد بررسی قرار گرفتند. از ویژگیهای این جاذبها وکاتالیزورها میتوان به قابلیت بازیافت، مقرون به صرفه بودن، سازگاری با محیط زیست و تجدیدپذیر بودن اشاره کرد. همچنین هر یک از این کاتالیزورهای آماده شده می توانند بازیافت شوند و در چندین چرخه واکنش مورد استفاده مجدد قرار گیرند، در حالیکه کاهش قابر توجهی در فعالیت کاتالیزوری آنها مشاهده نمی شود.

 

دفعات مشاهده: 493 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر