برگزاری دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

 | تاریخ ارسال: 1396/11/10 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

آقا ی هادی سجادی قطب آبادی دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ 11/11/96 از رساله دکتری خود تحت عنوان" سنتز ترکیبات هتروسیکل جدید از طریق واکنش های چند جزئی میان NH ، OH و یا  CH اسیدها و ترکیبات کم الکترون فعال در مجاورت نانوکاتالیزگرها " با راهنمایی خانم دکتر شهرزاد جوانشیر  دفاع خواهدکرد.
استاد راهنمای اول: دکتر شهرزاد جوانشیر
استاد راهنمای دوم : -
هیات داوران: دکتر عیسی یاوری، دکتر الهه کوثری، دکتر محمدرضا نعیمی جمال و دکتر محمدقربان دکامین و دکتر فرامرز رستمی چراتی
این جلسه ساعت   9   روز  چهارشنبه  11/11/96 در اتاق سبز دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.
 
 
  چکیده :
 
ترکیب واکنش های چندجزئی با نانوکاتالیزگرها تبدیل به موضوع تحقیقی جدید و جالب شده است که رشد همزمان واکنش های چندجزئی و شیمی سبز را به سمت سنتز ترکیبات هتروسیکل ایده آل ممکن می سازد. در این تحقیق ابتدا نانوذرات KF/CP و نانومیله های ZnO تهیه شدند. شناسایی و تعیین خواص نانوکاتالیزگرها با استفاده از روش های زیرقرمز ، پراش پرتوایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی روبشی-گسیل میدان، اندازه گیری میزان تخلل و سطوح موثر، تعیین و توزیع اندازه ذرات و پتانسیل زتا انجام شد. سپس نانوکاتالیزگرها در واکنش های چندجزئی جهت تهیه اکسوکرومن ها،  بنزوفوران ها، کینولین ها، فلاون-3-ال ها و سیکلوپنتادی ان ها مورد استفاده قرار گرفتند.
مشتقات جدید 2-اکسوکرومن و بنزوفوران ها از طریق واکنش های حلقه زایی/داخل مولکولی 1-(6-هیدروکسی-2-ایزوپروپیل-1-بنزوفوران-5-ایل)-1-اتانون، ترکیبات استیلنی فعال (دی الکیل استیلن دی کربوکسیلات ها و الکیل پروپیولات ها) و تری فنیل فسفین در حضور مقدار کاتالیستی نانوکاتالیزگر KF/CP (10%) در آب در دمای محیط انجام شد. ترکیبات حاصل  فعالیت آنتی اکسیدانی خوبی در مقایسه با آنتی اکسیدان های سنتزیBHT  و TBHQ را نشان دادند. همچنین، ترکیبات جدید فلاون-3-ال ها تحت واکنش سه جزئی موثر و سبز تک مرحله ای با استفاده از واکنش های تراکم آلدولی درون مولکولی بین  یوپارین، آلدئیدها و پراکسید هیدروژن در حضور مقدار کاتالیستی نانوکاتالیزگر KF/CP (10%) در آب و دمای محیط طراحی و سنتز شدند. در ادامه، یک سنتز تک ظرفی مناسب، سبز و محیط دوست از طریق واکنش تراکمی بین ایزاتین، ترکیبات استیلنی فعال و الکل ها در حضورکاتالیستی نانوکاتالیزگر ناهمگن بازی KF/CP (10%) در آب و دمای اتاق جهت سنتز کینولین ها انجام شد. نهایتا، یک تراکم سه جزئی آمین های نوع اول، دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات ها، الکیل پروپیولات ها در حضور مقدار 15 میلی گرم نانومیله ZnO (ZnO-NR) در شرایط بدون حلال در دمای 50 درجه سانتی گراد در تهیه سیکلوپنتادی ان ها استفاده شد. این ترکیبات مهار رادیکال آزاد ضعیفی از خود نشان دادند. اما، قدرت احیاکنندگی خوبی داشتند.
 
واژه های کلیدی
واکنش های چند جزئی، نانوکاتالیزگر، نانوذرات KF/CP، نانومیله ZnO، اکسوکرومن، بنزوفوران، کینولین، فلاون-3-ال، سیکلوپنتا دی ان

دفعات مشاهده: 2024 بار   |   دفعات چاپ: 338 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر