برگزاری دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

 | تاریخ ارسال: 1396/8/27 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

آقای ایرج مسگرزاده دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ 30/8/96 از رساله دکتری خود تحت عنوان" سنتز و شناسایی ترکیبات مدلی ویتامین 12B و نانوذرات فلزی با استفاده از کاهنده­ها و مواد فعال سطحی گیاهی به روش شیمی سبز " با راهنمایی آقای دکتر رحمت الله رحیمی دفاع خواهدکرد.
  استاد راهنمای اول: دکتر رحمت الله رحیمی
  استاد راهنمای دوم: -
  هیات داوران: دکتر آزاده تجردی، دکتر فرانک منطقی، دکتر محبوبه ربانی (استاد مشاور)، دکتر سعید رعیتی، دکتر محمد   حسین سیادتی، دکتر علی ملکی (استاد مشاور)
  این جلسه ساعت 11 روز سه شنبه در اتاق کنفرانس دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.
چکیده: رساله پیش رو با بهره­گیری از راهکارها و ایده­های مختلف، قصد در نزدیک­تر ساختن جوانب عملیاتی نانوشیمی و شیمی سبز به سنتزها و استراتژی­های متداول راهبردی دارد. به این منظور و به عنوان سنتز هدف، سنتز ترکیبات مدلی کبالامین­ها به خصوص متیل­کبالامین- مورد بررسی قرار می­گیرند. بررسی منابع علمی، مشابهت­های ساختاری و الکترونی متیل­کبالوکسیم­ها را به این ترکیبات نشان داده­اند. روش سنتزی اصلی، روشی مبتنی بر متیل­دار کردن کاهشی است. در خلال این روش، قابلیت انجام کاهش به هر دو صورتِ تسهیم نامتناسب و کاهش به وسیله­ی کاهنده­های هیدریدی وجود دارد. بر مبنای استفاده از رویکرد کاهشی به وسیله­ی تسهیم نامتناسب و استفاده از یک واکنشگر متیل­دار کننده سبز در ادامه­ی این کاهش، آنچه به عنوان محصول واکنش با بازده 39% بر جای ماند، مورد بررسی طیف­سنجی واپخش بازتاب­های نور در محدوده فرابنفش- مرئی (DRS)، طیف­بینی­های زیر قرمز (IR) و زیر قرمز دور (far-IR) و رزونانس مغناطیس هسته پروتون (HNMR) قرار گرفت. با این حال، از رویکرد کاهشی با کاهنده­های گیاهی -جایگزینِ کاهنده­های متداول هیدریدی-، نتیجه­ای حاصل نشده است. بازده رویکرد نخست -که یک واکنش چندمرحله­ای تک ظرفی است- را می­توان با تغییر رویه رویکرد به سمت یک واکنشچندمرحله­ای چندظرفی ارتقا بخشید و کمّی ساخت. به این منظور نیز، به عنوان تهیه­یپیش­ران اصلی متیل­کبالوکسیم، ترکیب کلروکبالوکسیم با بازده 73% سنتز شده است. برای رویکرد دوم، افزون بر ارزیابی قدرت کاهندگی کاهنده­های گیاهی در سنتز نانوذرات نقره، به موضوع نانوذرات فلزی به عنوان کاهنده­هایبالقوه جایگزین کاهنده­های گیاهی- عمیق­تر نگاه می­شود. در این راستا، اندازه، شکل، بلورینگی، شیمی سطح و واکنشگر پوشش­دار کنندۀ نانوذرات فلزی که نقش مهمی در عملکرد آنها ایفا می­کنند مورد بررسی قرار می­گیرند. از این منظر وبه دنبال یک راه حل محتمل محلی برای مشکلات رودخانه قره سو و بر مبنای قدرت کیلیت­کنندگی/کاهندگی تانن­ها بر یون فلزی، عصاره پوسته میوه بلوط ایرانی به عنوان واکنش­گر کاهنده/پایدار کننده در سنتز نانوذرات نقره بکار برده شد. سنتز بوسیله این پوسته­های تجدیدپذیر، بصورت یک روش تک مرحله­ای در دمای اتاق و بدون مصرف هر نوع انرژی خارجی انجام گرفت. بلورینگی، اندازه و شکل نانوذرات به ترتیب با پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد شناسایی قرار گرفتند. درگیری ترکیبات فنولی در کاهش یون فلزی با طیف­بینی­های فرابنفش-مرئی و زیر قرمز قابل تایید می­باشد. تجزیه و تحلیل پراکندگی اندازه ذره بر مبنای SEMو تست ارزیابی قابلیت ضدمیکروبی نانوذرات حاصل از عصاره پوسته میوه بلوط در برابر پساب باکتریایی، موید نسبت بحرانی نمک نقره به واکنشگر کاهنده/پایدار کننده می­باشد. به عبارت دیگر، خواص ضدمیکروبی اساساً به پایداری نانوذرات نقره در سوسپانسیون کلوئیدی و قابلیت سازمان­دهندگی این تانن­ها بستگی دارند. باز از همین منظر و به منظور بررسی کاربری بالقوه­ی نانوذرات پلاتین به عنوان کاتالیزگر در واکنش­های تشکیل فتوشیمیایی هیدروژن، نانوذرات پلاتین از طریق یک سنتز پلی­اول در فاز محلول، با استفاده از پلی­اتیلن گلیکول بعنوان واکنش­گر کمپلکس کننده/کاهنده سنتز شدند. شیب ابر اشباع­شدگی در طول این روش که منجر به پراکندگی در اندازه و شکل می­شود، در حضور پلی­وینیل­پیرولیدون به عنوان واکنش­گر پایدار کننده و با ارتقای دما به ˚C 160 و متعاقباً کاهش آن تا ˚C 100 ایجاد شد. نانوذرات پلاتین با میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، پراش پرتو ایکس و طیف­سنجی فرابنفش-مرئی (UV-Vis) مورد شناسایی قرار گرفتند. مشخص شده است که پلی­وینیل­پیرولیدون با اتصال ترجیحی به صفحات {200} پلاتین، در قیاس با صفحات {111}، نقش مهمی در کنترل شکل نانوبلورینه­های پلاتین دارد. این ترجیح، سطوح {111} را در معرض بیشتر برای واکنش قرار می­دهد. این قبیل نانوذرات پلاتین به واسطه­ی ماهیت نانوبلورینه­شان، اشکال صفحه­دار مختلفی -از جمله اشکال صفحه­دار و شبه کروی- دارند. اینطور می­توان پیش­بینی کرد که اشکالی که بیش از 50%، سطح {111} دارند، مسئول افزایش صفحات سطحی می­باشند و در واکنش­های تشکیل و اکسایش هیدروژن دخیل­اند. لازم است که به منظور عملکرد بهتر نانوذرات فلزی در جریان واکنش­های مختلف، سطح تماسی آنها به وسیله­ی جای­ساز کردن آنها در چارچوب­های بسترسازی شده با مواد فعال سطحی ارتقا بیابد. در این راستا، مواد فعال سطحی طبیعی، ترکیبات صابونی یا بطور خاصه­تر، گلیکوزیدهای تری­ترپنوئیدی و ترپن­های استخراج شده از جینسنگ می­باشند که به وسیله­ی تکنیک­های کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) شناسایی شده­اند. به منظور تغییر مطالبه عمومی از مواد فعال سطحی مرسوم به انواع سبزترشان، غلظت­های بحرانی میسلی (CMC) ترکیبات صابونی با ارزیابی­ تغییر (1) طیف فرابنفش-مرئی ید به واسطه کمپلکس­شدن آن با میسل، (2) شدت جذب آلفا لیپوئیک اسید آبی به واسطه انحلال میسلی دارو، و (3) تنش سطحی آب به واسطه تغییر ناگهانی در اشباع­شدگی محل تماس هوا/مایع با منومرهای مواد فعال سطحی تعیین گردیدند. پیدایش پیک جذبی جدید به واسطه کمپلکس شدن ید-میسل، افزایش در جذب در اثر لیپوئیک اسید حل شده به وسیله میسل، و جابجایی تعادل میسل-منومر به سمت تشکیل میسل در غلظت­های بالای منومر، برخی از خواص فیزیکوشیمیایی هستند که به وسیله آنها CMC، 009/0% وزنی-حجمی تخمین زده می­شود. چارچوب نیز، خاک رس گناباد می­باشد که در اثر عملیات خردایش، تکلیس و اسیدشویی متخلخل می­شود. ترکیب­های شیمیایی خاک حاصله، با تکنیک فلوئورسانس پرتو ایکس (XRF) در قبل و بعد از واکنش با اسید تعیین می­گردد. از واکنش هیدروترمال، بستری با اندازه حفرات مزو حاصل می­شود که خواص حفره­ای و ایزوترم­های جذب-واجذب آن، موید حضور سیلیکای مزوپور با ساختار بشقاب-مانند و حفرات دریچه-مانند می­باشد. از شویش با اسید، محلولی بر جای می­ماند که در اثر واکنش­دهی حجم­های یکسانی از آن با حجم­های مختلفی از قلیا، اکسید (هیدروکسید)های فلزی -خصوصاً اکسیدهای آهن- با نسبت­های مختلف رسوب می­کنند. در نهایت، شناسایی و آنالیز عنصری این رسوبات -بعد از فرآیند تکلیس-، با میکروسکوپی الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM) مجهز به تجزیه و تحلیل طیف­سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDX) انجام گرفته است. اینطور مشخص شده است که ترکیب شیمیایی رسوبات در خلال بازی­سازی تغییر می­یابد.  

دفعات مشاهده: 2743 بار   |   دفعات چاپ: 320 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر