دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

 | تاریخ ارسال: 1395/12/10 | 

دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

Description: C:UsersAliDesktopextra--جذب وزارت علوماسکن مدارکali motaharian - Copy.JPG

آقای علی مطهریان دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ 11/12/1395 از رساله دکتری خود تحت عنوان" طراحی و ساخت حسگرهای الکتروشیمیایی بر پایه الکترودهای خمیر کربن و صفحه چاپی کربنی اصلاح شده با نانو ذرات و پلیمرهای قالب­گیری شده جهت اندازه­گیری ترکیبات دارویی آرامبخش " با راهنمایی آقای دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی دفاع خواهدکرد.

    استاد راهنمای اول: دکتر سید محمد رضا میلانی حسینی

  هیات داوران: دکتر جهانبخش رئوف، دکتر لیدا فتوحی، دکتر بهشته سهرابی، دکتر علی غفاری نژاد.

  این جلسه ساعت 10صبح روز چهارشنبه 11/12/1395در آمفی تئاتر دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.

  چکیده : در قسمت اول این تحقیق، یک حسگر ولتامتری جدید مبتنی بر الکترود خمیر کربن(CP) اصلاح شده با نانو کامپوزیت بین پلیمرهای قالب­گیری شده­ی مولکولی و نانو­لوله­های کربنی ( MIP-MWCNT) جهت اندازه­گیری داروی دیازپام(DZ)، تهیه گردیده است. نتایج به دست آمده نشان داد که MIP-MWCNT توانایی بسیار بیشتری را برای جذب DZ، نسبت به حسگر مبتنی بر پلیمر قالب­گیری نشده(­ NIP-MWCNT-CP دارد. پس از بهینه­سازی عوامل مؤثر بر پاسخ حسگر، منحنی کالیبراسیون تحت شرایط بهینه رسم گردید. منحنی به دست آمده در محدوده­ی (9972/0 = 2R) M 6-10 ×00/1– 9-10× 00/8 با غلظت DZ رابطه­ی خطی نشان داد. همچنین حد تشخیص حسگر برابر M 9-10×77/3 یه دست آمد. میزان انحراف استاندارد نسبی برای پنج بار اندازه­گیری محلول M DZ  7-10× 00/1 برابر 40/3 % بود. حسگر تهیه شده به طور موفقیت­آمیزی برای تعیین DZ در نمونه­های قرص و سرم خون انسان مورد استفاده قرار گرفتند.

در قسمت دوم این پژوهش، یک حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترود خمیر گرافن- کربن (GCPE) اصلاح شده با نانو ذرات MIP برای تعیین حساس و گزینشی داروی کلردیازپوکساید(CDP) تهیه شد. نتایج به دست آمده نشان داد که الکترود GCP اصلاح شده با نانوذرات MIP (Nano-MIP-GCPE) توانایی بیشتری برای جذب CDP نسبت به الکترود اصلاح شده با نانوذرات NIP (Nano-NIP-GCPE) داشت. همچنین استفاده از نانو ورق­های گرافن در تهیه الکترود خمیر کربن، منجر به بهبود قابل توجهی در پاسخ الکترود به CDP شد. تحت شرایط استخراج و آنالیز بهینه شده، پاسخ حسگر با غلظت CDP دارای یک رابطه خطی در محدوده (9982/0 = 2R) M 8-10 × 50/7– 10-10 ×00/6 با حد تشخیص M10-10×61/2 بود. حسگر پیشنهادی تکرارپذیری خوبی برای پنج بار اندازه­گیری محلولCDP   M 9-10×50/7 ( 2/3 % RSD =) نشان داد. این حسگر به طور موفقیت آمیزی برای تعیین CDP در فرمولاسیون دارویی و مایعات زیستی مورد استفاده قرار گرفت.

در قسمت سوم این تحقیق، نانو کامپوزیت بین MIP و MWCNT با استفاده از داروی کلرپرومازین (CPZ) به عنوان مولکول هدف و با روش پلیمریزاسیون سوسپانسیونی تهیه گردید. سپس پلیمرهای قالب مولکولی (MIP-MWCNT) و همچنین پلیمرهای قالب­گیری نشده (NIP-MWCNT) جهت اصلاح الکترودهای صفحه-­چاپی کربنی ( SPCE)، به عنوان عنصر شناسایی مورد استفاده قرار گرفتند. پس از اطمینان از پاسخ حسگر تهیه شده به CPM، عوامل مؤثر بر عملکرد حسگر مورد بررسی قرار گرفت و سپس منحنی کالیبراسیون تحت شرایط بهینه، رسم گردید. جریان دماغه در محدوده­ی (9956/0 = 2R) M 7-10 × 50/2– 10-10 × 50/7 با غلظت CPM رابطه­ی خطی نشان داد و حد تشخیص نیز برابرM 10-10 × 58/2 بدست آمد. همچنین انحراف استاندارد نسبی جهت بررسی تکرارپذیری حسگر پیشنهادی برابر (5 = n)  48/4 % بدست آمد. در نهایت از این حسگر جهت سنجش CPM در نمونه­های قرص و همچنین ادرار انسان استفاده گردید.

واژه‌های کلیدی: حسگر الکتروشیمیایی، پلیمرهای قالب مولکولی، نانو ذرات، دیازپام، کلردیازپوکساید، کلرپرومازین.


دفعات مشاهده: 2578 بار   |   دفعات چاپ: 205 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر