دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

 | تاریخ ارسال: 1395/7/13 | 

دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

Description: F:مدارک- شناسنامه- عکس  پاسپورت-کارت ملیPHOTO.jpg

خانم مریم خسروی دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ 18/7/95 از رساله دکتری خود تحت عنوان" سنتز و شناسایی کلیتورهای ال-کارنوزین و پورفیرین برای سم­زدایی بیولوژیکی و بررسی مکانیسم تاثیرات آنها بر روی برخی نمونه­های درمانی" با راهنمایی آقای دکتر رحمت اله رحیمی دفاع خواهدکرد.

استاد راهنما: دکتر رحمت اله رحیمی

هیات داوران: دکتر افسانه زنوزی، دکتر سعید رعیتی، دکتر آزاده تجردی، دکتر فرانک منطقی

این جلسه ساعت 13روز یکشنبه 18/7/95 در آمفی تئاتر ( دانشکده مهندسی مواد) برگزار خواهد شد.

چکیده:

در این پژوهش، سنتز کارنوزین (هیستیدین-بتا­آلانین) و مشتقات پورفیرین،  ]مزو-تتراکیس(4-N-تری­متیل­آنیلینیوم)پورفیرین و تتراکیس(4-سولفوناتو­فنیل)پورفیرین[ برای مقایسه­ی توانایی کیلیت کردن فلزات سمی مانند آلومینیوم، مس، جیوه و سرب در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. انتخاب این ترکیبات به علت حضور طبیعی در سیستم­های زیستی می­باشد و مقایسه­ی توانایی کیلیت کردن این ترکیبات است که تا کنون بررسی نشده است. ساختار مولکولی ترکیبات سنتز شده با استفاده از طیف سنجی UV-Visible، FT-IR، 1HNMR و آنالیز LC-Mass برای کارنوزین تعیین شده است. مقایسه­ی خواص کلیتوری با استفاده از اسپکتروفوتومتر UV-Visible و مطالعات ولتامتری بررسی شده است. برهمکنش کلیتورها در غظت­های مورد بررسی با فلزات نشان داد که توانایی کیلیت کردن یون­های فلزی توسط کلیتورها به عوامل مختلفی مانند اندازه یون فلزی، نسبت لیگاند به فلز، ساختار کلیتور و چگالی بار یون فلز و زمان برهمکنش بستگی دارد. همچنین آزمایش­های مسمومیت سلولی فلزات و کلیتورها بر روی لنفوسیت خون انسان انجام و ترتیب سمیت سلولی فلزات و کلیتورها به ترتیب Hg2+>Al3+>Cu2+>Pb2+ و TAPP>TPPS4>Carnosine محاسبه شده است. افزون­بر این، اثر حفاظتی کلیتورها در برابر مسمومیت سلولی ایجاد شده توسط فلزات سمی بر روی لنفوسیت خون انسان مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج به خوبی نشان می­دهند که در این مدل سلولی کلیتورها باعث کاهش سمیت فلزات به­کار رفته می­شوند. مشاهدات و داده­های محاسباتی نشان می­دهند هر سه کلیتور پتانسیل بالایی برای جذب فلزات سمی، با توجه به نوع فلز و دوز مناسب از کلیتور را دارند که می­توانند به عنوان داروهای پیشنهادی در کلیشن­تراپی مورد استفاده قرار گیرند.


دفعات مشاهده: 2854 بار   |   دفعات چاپ: 239 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر