برگزاری دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

 | تاریخ ارسال: 1395/6/24 | 

دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

Description: D:سامانه ثریا20160914_100524.png

AWT IMAGE

خانم مینا ایمانی دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ 28/6/95 از رساله دکتری خود تحت عنوان" سنتز ومطالعه خواص گازوکرومیک نانوساختارهای اکسید فلزی مختلط پایه مولیبدن برای گاز H2S "   با راهنمایی خانم دکتر تجردی و خانم دکتر ایرجی زاد دفاع خواهدکرد.

  استاد راهنمای اول: خانم دکتر تجردی

  استاد راهنمای دوم: خانم دکتر ایرجی زاد

  هیات داوران: آقای دکتر مهدوی، آقای دکتر محجوب، آقای دکتر رحیمی و خانم دکتر منطقی

  این جلسه ساعت  16:30روز یکشنبه در  دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.

  چکیده :

در این پژوهش، نانوساختارهای آمونیم فسفومولیبدات جانشین شده با نقره، نیکل و نقره/نیکل به عنوان دسته‌ای از اکسیدهای فلزی مختلط با استفاده از روش ساده و سریع مایکروویو در فاز جامد و نیز، واکنش مکانوشیمیایی تهیه شدند. همچنین، نانوساختارهای اکسیدهای فلزی مختلط Ag6Mo10O33، Bi2MoO6 و Bi2Mo3O12 با روش مکانوشیمیایی تهیه شدند. اوره و استامید به عنوان عامل پیشران به منظور هدایت واکنش‌ها‌ به سمت تشکیل نانوساختارها به کار گرفته شدند. محصول‌های تهیه شده با تکنیک‌های FT-IR، XRD، SEM، TEM، ICP، CHN، EDX، UV-Vis DRS و XPS شناسایی شدند. برای بررسی اثر گازوکرومیک، فیلم‌هایی از پلی‌اکسومتالات‌های تهیه شده با پخش کردن آن‌ها در آب به وسیله امواج فراصوت، پوشش‌دهی آن‌ها بر روی بستر شیشه‌ای و حرارت‌دهی در دمای °C 70 تهیه شدند. خواص گازوکرومیک این فیلم‌ها در برابر گاز H2S مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش اثر گازوکرومیک، یک دستگاه نوری ساده ساخته شد که اساس کار آن از طریق پیمایش تغییرات شدت نور عبور کرده از نمونه‌ها بر پایه تغییر رنگ آن‌ها در تماس با گاز H2S به صورت تغییرات ولتاژ می‌باشد. فاکتور و زمان پاسخ‌دهی نمونه‌ها در مرحله رنگ‌پذیری در غلظت‌های مختلف گاز از 5 تا mg.L-1 100 محاسبه و نتایج مقایسه شدند. نتایج، افزایش فاکتور پاسخ دهی در حدود 93-85% با کاهش در زمان پاسخ‌دهی تا حدود 35-12 ثانیه را در مرحله رنگ‌پذیری نشان دادند. مرحله رنگ‌زدایی با استفاده از جریان اکسیژن عبور داده شده از روی H2O2 انجام و نمونه‌های تغییر رنگ داده به حالت اولیه خود برگشت داده شدند. تکرارپذیری عملکرد گازکرومیک نمونه‌ها در چندین چرخه رنگ‌پذیری-رنگ‌زدایی انجام گرفت. یک مکانیسم احتمالی برای رفتار گازوکرومیک نمونه‌ها در تماس با گاز H2S پیشنهاد گردید.


دفعات مشاهده: 2572 بار   |   دفعات چاپ: 222 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر