برگزاری دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

 | تاریخ ارسال: 1395/3/23 | 

دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

AWT IMAGE

خانم نساء اسماعیلیان طاری دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ 1/4/95 از رساله دکتری خود تحت عنوان" سنتز و شناسایی کامپوزیت‌های نانو حفره از مواد مزوحفره و چهارچوب‌های فلزی آلی بر پایه عناصر آهن، مس و روی و بررسی کارایی آن‌ها در جداسازی گاز CO2 از مخلوط CO2/CH4 " با راهنمایی خانم دکتر آزاده تجردی و خانم دکتر شهره فاطمی  دفاع خواهدکرد.

    استاد راهنمای اول: خانم دکتر آزاده تجردی

  استاد راهنمای دوم: خانم دکتر شهره فاطمی

  هیات داوران: خانم دکتر فرانک منطقی، خانم دکتر میترا قاسم زاده، آقای دکتر رحمت اله رحیمی، آقای دکتر علیرضا محجوب

  این جلسه ساعت  9 صبح روز سه‌شنبه. دراتاق کنفرانس دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.

  چکیده :

در این پژوهش، سه چهارچوب فلزی آلی Cu(BDC)، IRMOF-1 و MIL-53(Fe) با استفاده از روش ریزموج به عنوان یک روش سریع سنتز شده و مورد شناسایی قرار گرفتند. پس از تعیین ظرفیت این جاذب‌ها و بررسی قدرت جذب گزینشی گاز کربن دی اکسید، کامپوزیت‌هایی از این چهارچوب‌ها با مواد مزو حفره‌ی سیلیکاتی MCM-41 و SBA-15 سنتز شد. میزان ظرفیت جذب و گزینش‌پذیری این جاذب‌های جدید در فشارهای مختلف اندازه‌گیری شد و خواص آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفت.در نهایت جاذب نانو کامپوزیت تهیه شده با چهارچوب فلزی آلی حاوی فلز مس و مزو حفره‌ی MCM-41 به میزان 20 درصد افزایش جذب گاز کربن دی اکسید را نسبت به   MCM-41 نشان داد. افزون بر این، گزینش‌پذیری این جاذب برای گاز کربن دی اکسید نسبت به متان در مقایسه با مزوحفره‌ی MCM-41، 30 درصد افزایش نشان داده است. از آنجا که کامپوزیت تهیه شده، بالاترین ظرفیت جذب و گزینش‌پذیری برای گاز کربن دی اکسید نسبت به متان را در مقایسه با سایر جاذب‌های تهیه شده داشت، جذب مخلوط گازهای متان و کربن دی اکسید بر روی آن، اندازه‌گیری شد و گزینش‌پذیری واقعی این جاذب برای گاز کربن دی اکسید در مقایسه با متان نیز تعیین شد. با توجه به نمودارهای همدمای‌ جذب گازهای کربن دی اکسید و متان، مدل‌های سیپس[1] و تاث[2] بهترین الگوهایی هستند که می توانند چگونگی جذب گاز کربن دی اکسید را روی نانو کامپوزیت مزوحفره‌ی MCM-41 و چهارچوب فلزی آلی Cu(BDC) توضیح دهند. الگوهای نامبرده، به جذب تک لایه روی سطح ناهمگن اشاره دارند.

AWT IMAGE


[1] . Sips

[2] . Toth


دفعات مشاهده: 2947 بار   |   دفعات چاپ: 374 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر