برگزاری دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

 | تاریخ ارسال: 1394/6/31 | 

 

  دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

 

  خانم سولماز زرگری دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ 05/07/94 از رساله دکتری خود تحت عنوان " سنتز و شناسایی ترکیبات جدید نانوکامپوزیت پورفیرین-گرافن- TiO2 و بررسی فعالیت کاتالیزگری نوری آن‌ها برای تخریب نارنجی متیل و غیرفعال‌سازی باکتری اشریشیاکولی " با راهنمایی آقای دکتر رحمت اله رحیمی دفاع خواهدکرد .

  استاد راهنمای اول: دکتر رحمت اله رحیمی و استاد مشاور: دکتر علی غفاری نژاد،

  هیات داوران: دکتر رحمت اله رحیمی، دکتر منصور انبیا، دکتر روح اله زارع دورابی، دکتر علی مرسلی، دکتر افسانه زنوزی، دکتر سعید رئیتی

  این جلسه ساعت 9 صبح روز یکشنبه در سالن کنفرانس دانشکده شیمی برگزار خواهد شد .

  چکیده : در مرحله‌ی اول پژوهش حاضر، گرافن اکسید از پیش‌ماده‌ی گرافیت با استفاده از روش هامر سنتز شد. صحت روش سنتز گرافن اکسید، از طریق آنالیز‌های طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه، رامان، الگوی پراش اشعه‌ی ایکس و میکروسکوپ نیروی اتمی مورد تایید قرار گرفت. به منظوراحیای گرافن اکسید از روش ساده‌ی هیدروترمال استفاده شد. گرافن سنتزی از طریق آنالیزهای طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه، رامان و الگوی پراش اشعه‌ی ایکس شناسایی شد. سپس نانوکامپوزیت‌های گرافن- TiO2 با سه ترکیب درصد 1، 3 و 5% از گرافن با روش ساده و تک‌مرحله‌ای هیدروترمال سنتز شد. نتایج تخریب نوری رنگ نارنجی متیل و پاسخ‌های جریان نوری نشان داد که نانوکامپوزیت گرافن- TiO2 با 3% از گرافن ( TG(3%) )، بیشترین فعالیت نوری را در نور مرئی دارد. به منظور بهره‌برداری بیشتر از ناحیه‌ی نور مرئی، ترکیب کامپوزیتی حاصله با استفاده از تتراکیس(4-کربوکسی فنیل)پورفیرین و کمپلکس قلع آن حساس شد. ترکیب‌های سنتز شده به اختصار TGP و TGSP نام گذاری شدند. نتایج تخریب نوری نارنجی متیل و پاسخ‌های جریان نوری تعیین نمود که کمپلکس قلع تتراکیس(4-کربوکسی فنیل)پورفیرین در افزایش فعالیت کاتالیزگری نوری بسیار موثر بوده است. ترکیب TGP 93% از رنگ نارنجی متیل را در بازه ی زمانی 240 دقیقه و ترکیب TGSP 100% از رنگ نارنجی متیل را در بازه ی زمانی 180 دقیقه تحت تابش مور مریی تخریب نمودند.

  ترکیب‌های نانوکامپوزیتی حاصله، در غیرفعال‌سازی آلاینده‌ی میکروبی باکتری اشریشیاکولی [1] به شیوه‌ی کاتالیزگری نوری نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مربوطه نشان دادند که ترکیب‌های TGP و TGSP به میزان 64 و 99ر99% از باکتری اشریشیاکولی را در مدت زمان به ترتیب 440 و 260 دقیقه از بین بردند.

  در مرحله‌ی بعدی کار، با توجه به کارآیی فوق العاده‌ی چارچوب‌‌های فلز- آلی در فرایندهای کاتالیزگری نوری، چارچوب‌ فلز- آلی تتراکیس(4- کربوکسی فنیل)پورفیرین و فلز آلومینیوم سنتز شد. صحت روش سنتز از طریق آنالیزهای طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه، الگوی پراش اشعه‌ی ایکس، اندازه‌گیری مساحت سطح، طیف‌سنجی انعکاسی نفوذی و ریخت‌شناسی مورد تایید قرار گرفت. برای اولین بار نانوکامپوزیت‌های چارچوب‌ فلز- آلی سنتز شده با TG(3%) با ترکیب درصدهای 5، 10 و 15% از ترکیب TG تهیه شدند. ترکیب‌های حاصله با استفاده از آنالیزهای طیف‌سنجی زیر قرمز تبدیل فوریه، الگوی پراش اشعه‌ی ایکس، اندازه‌گیری مساحت سطح، طیف‌سنجی انعکاسی نفوذی و ریخت‌شناسی شناسایی شدند.

  فعالیت کاتالیزگری نوری ترکیب‌های سنتز شده در تخریب آلاینده‌ی رنگی نارنجی متیل به شیوه‌ی کاتالیزگری نوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب چارچوب‌ فلز- آلی با 10% نانوکامپوزیت TG ( TCPP-Al/TG-10% ) بیشترین فعالیت کاتالیزگری نوری را داشت. با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی فعالیت کاتالیزگری نوری ترکیب TGSP ، به منظور بهبود فعالیت کاتالیزگری نوری ترکیب نانوکامپوزیتی TCPP-Al/TG-10% ، آن را با ترکیب SnCl2.4H2O واکنش دادیم. ترکیب حاصله 96% از آلاینده‌ی رنگی نارنجی متیل را در مدت زمان 240 دقیقه تخریب نمود.

 

   [1] Escherichia coli


دفعات مشاهده: 2985 بار   |   دفعات چاپ: 401 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر