دفاعیه دکتری،آقای آقاباقر

 | تاریخ ارسال: 1393/6/23 | 

  آقای سعید ملکی آقاباقر دانشجوی دکتری شیمی معدنی، در تاریخ 30/06/93 از رساله دکتری خود تحت عنوان " تثبیت کاتالیزورهای انتقال فاز کروم ( VI ) روی بسترهای نانو مغناطیس هسته-پوسته Fe3O4-SiO2 و مطالعه کاربردهای آنها در سنتز مشتقات پیریدینی و اکسایش الکل ها " با راهنمایی آقای دکتر رحمت اله رحیمی و آقای دکتر علی ملکی دفاع خواهدکرد .

 

  استاد راهنمای اول: آقای دکتر رحمت اله رحیمی

  استاد راهنمای دوم: آقای دکتر علی ملکی

  هیات داوران: 1-دکتر سعید رعیتی 2-دکتر افسانه زنوزی 3-دکتر منصور انبیاء 4- دکتر آزاده تجردی 5-دکتر علی مرسلی

  این جلسه ساعت 30/14 روز یکشنبه در سالن آمفی تئاتر دانشکده مواد برگزار خواهد شد .

  چکیده

  در این پژوهش، آنیونهای دی کرومات، برموکرومات، کلروکرومات و فلوئوروکرومات بر روی نانو ذرات مغناطیسی سیلیسی هسته-پوسته Fe3O4@SiO 2 عامل دار شده با تری فنیل فسفین تثبیت شدند. ابتدا نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 با روشهای هم رسوبی و هیدروترمال سنتز شده و سپس با استفاده از تترا اتیل ارتو سیلیکات در محیط بازی به صورت هسته-پوسته Fe3O4@SiO2 در آمده اند. در مرحله بعدی هسته-پوسته Fe3O4@SiO2 با استفاده از 3-کلرو پروپیل تری متوکسی سیلان و تری فنیل فسفین، عامل دار شده و قسمت کاتیونی Fe3O4@SiO2@PPh3 برای تثبیت آنیونها مهیا شده است. در نهایت آنیونهای مورد نظر بر روی بستر کاتیونی Fe3O4@SiO2@PPh3 تثبیت شده اند. برای تعیین ساختار کاتالیزگر از طیف سنجی زیر قرمز، مرئی-فرابنفش، فلورسانس پرتو X و پراش پرتو X استفاده شده است. مورفولوژی و اندازه ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری و پراش پرتو X مشخص شده است. ناحیه سطحی ویژه Fe3O4@SiO2 با روش برونار، ایمت و تلر (BET) تعیین شده است. خواص مغناطیسی با استفاده از مغناطیس سنج ارتعاشی نمونه محاسبه شده است. در مرحله بعد کاربرد کاتالیزگر های دی کرومات و برموکرومات مغناطیسی دراکسایش الکل ها و واکنش تک مرحله ای چند جزئی هانش برای سنتز 1،4-دی هیدروپیریدین ها بررسی شده است.


دفعات مشاهده: 2850 بار   |   دفعات چاپ: 358 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر