دفاعیه دکتری، خانم حکمی زاده

 | تاریخ ارسال: 1393/6/3 | 

خانم مونس حکمی زاده دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ 11/06/93 از رساله دکتری خود تحت عنوان" بررسی تولید هیدروژن به کمک فوتوکاتالیست اصلاح شده TiO2  " با راهنمایی خانم دکتر شهر آرا افشار و خانم دکتر آزاده تجردی دفاع خواهدکرد.

  استاد راهنمای اول: خانم دکتر شهرآرا افشار

  استاد راهنمای دوم: خانم دکتر آزاده تجردی

  هیات داوران: آقایان دکتر پورامینی، دکتر محجوب، دکتر رحیمی و خانم دکتر بهشته سهرابی

  این جلسه ساعت 10 روز سه شنبه 11/06/93در آمفی تاتر دانشکده مواد برگزار خواهد شد.  

  چکیده :

در این تحقیق تولید هیدروژن به روش فوتوکاتالیتیکی با استفاده از فوتوکاتالیست های اصلاح شده TiO2 بررسی شده است. مساحت سطح از روش های مختلف مانند مزوپور دار کردن و استفاده از پایه ای با مساحت سطح بالا مانند SiO2 یا کربن فعال افزایش داده شده است. مورفولوژی های گوناگون از TiO2 (نانو ذره، نانو پوسته کروی، نانو لوله) سنتز شده اند. همچنین مواردی از قبیل جلوگیری از واکنش برگشتی تولید آب با استفاده از ماده فدا شونده، افزایش جذب ماده فدا شونده، جلوگیری از باز ترکیب الکترون و حفره، تسریع در ترکیب شدن پروتون ها و الکترون ها و افزایش راندمان تولید H2 با استفاده از کمک کاتالیست Pt و کم کردن شکاف انرژی با استفاده از دوپنت مورد بررسی قرار گرفته اند.

برای سنتز فوتوکاتالیست ها از روش های سل- ژل، هیدروترمال و رسوب نوری استفاده شده است. همچنین روش های XRD، XPS، FTIR، SEM، TEM، جذب و واجذب نیتروژن، ICP و DRS UV-vis برای شناسایی و بررسی نانو فوتوکاتالیست ها استفاده شده اند. 

کارآیی خواص فوتوکاتالیستی در ابتدا با تخریب رنگ انجام و سپس توانایی آنها برای تولید هیدروژن نیز بررسی گردیده است. برای اندازه گیری مقدار هیدروژن تولیدی، از یک دستگاه کروماتوگرافی گازی با دتکتور TCD که به راکتور متصل شده بود، استفاده شده است.

نتایج نشان می دهند که کمک کاتالیست و ماده فدا شونده در افزایش راندمان تولید هیدروژن بسیار موثرند. همچنین افزایش مساحت سطح، مزوپور دار کردن و افزایش جذب ماده فدا شونده نیز تولید هیدروژن را افزایش داده اند.


دفعات مشاهده: 2563 بار   |   دفعات چاپ: 336 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 1 بار   |   0 نظر