اولین دفاعیه دکتری دانشکده شیمی

 | تاریخ ارسال: 1392/7/28 | 

اولین دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

AWT IMAGE

 فاطمه ذبیحی جمنانی اولین دانشجوی دکتری شیمی، در 30/7/92 از رساله دکتری خود تحت عنوان" سنتز و شناسایی نانو ذرات SiO2 و تاثیر آن بر خواص ترموفیزیکی سیال " با راهنمایی دکتر آزاده تجردی و دکتر شهرآرا افشار دفاع خواهدکرد.

    استاد راهنمای اول: دکترآزاده تجردی

  استاد راهنمای دوم: دکتر شهرآرا افشار

  هیات داوران: دکتر پورامینی (دانشگاه شهید بهشتی) - دکتر محجوب( دانشگاه تربیت مدرس) - دکتررحیمی - دکترسهرابی (دانشگاه علم و صنعت ایران)

  این جلسه ساعت 10 روز سه شنبه در اتاق کنفرانس دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.

  چکیده : در این پروژه تحقیقاتی، نانوذرات SiO2 با ساختارهای متخلخل و غیر متخلخل و با مورفولوژی های مختلف سنتز شدند و از آن ها برای تهیه ساختارهای هیبریدی حاوی ذرات نقره استفاده گردید. برای تعیین ساختار و بررسی ریخت شناسی نمونه های سنتزی از تکنیک های متفاوتی مانند SEM ، FTIR ، Uv-vis ، ICP ، XRD و BET-BJH استفاده شد. سپس با پراکنده کردن یکنواخت این نانوذرات در سیال های پایه متداول انتقال حرارت مانند آب، اتیلن گلیکول و گلیسرول، خواص ترموفیزیکی نانوسیال های تهیه شده بررسی گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با افزایش غلظت نانوذرات به کار رفته، گرانروی و ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات افزایش می یابد. از طرف دیگر، اگرچه افزایش دما باعث کاهش گرانروی نانوسیالات می شود، اما این اثر رفتارهای متفاوتی در تغییرات ضریب هدایت حرارتی نانوسیالات به دنبال دارد. با افزایش گرانروی سیال پایه، تغییرات ضریب هدایت حرارتی نانوسیال تهیه شده وابستگی کمتری به دما داشته و تقریباً ثابت باقی می ماند. در حالیکه با کاهش گرانروی، ضریب هدایت حرارتی با افزایش دما، افزایش می یابد. همچنین بررسی خواص ترموفیزیکی نانوسیال های حاوی ساختارهای کامپوزیتی مانند نانوذرات سیلیکا-نقره نشان می دهد که وجود فلز نقره در سطح نانوذرات سیلیکا، سبب افزایش ضریب هدایت حرارتی و کاهش گرانروی نانوسیال می شود. کاهش گرانروی این نانوسیال ها به نوبه خود کاهش توان مصرفی پمپ ها و انرژی را به دنبال دارد. لذا این نانوذرات می توانند گزینه مناسبی جهت تهیه نانوسیالاتی برای استفاده عملی در تجهیزات مختلف باشند.


دفعات مشاهده: 3058 بار   |   دفعات چاپ: 610 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 20 بار   |   0 نظر