خدمات آزمایشگاهی

تلفن تماس آزمایشگاه مرکزی:  ۵۰-۷۷۲۴۰۵۴۰ داخلی ۲۷۵۲  و ۷۷۲۴۰۵۷۲
قیمت ها ی مصوبه آنالیز دستگاهی در آزمایشگاه مرکزی   
۱- فرم آنالیز با دستگاهای آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی 
۲- 
فرم درخواست مواد مورد نیاز آزمایشگاه/کارگاه ( حتما تایپ شود)

۳- فرم مخصوص آزمایشگاه آنالیز BET 

۴-فرم مخصوص آزمایشگاه آنالیز GC و GC-Mass

۵- فرم استفاده از دستگاه Microwave آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی
۶فرم استفاده از  دستگاه  AutoLab آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی

۷- فرم آنالیز با دستگاههای کشش سطحی  SIGMA ۷۰۰  و Contact angle measurment آزمایشگاه شیمی سطح

۸- فرم آنالیز با دستگاه  DSC و استفاده از دستگاه  Freeze Dryer آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی

۹- فرم آنالیز با دستگاه Fluoro photometer  آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی
۱۰- 
فرم استفاده از دستگاه VSM آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی

۱۱- فرم درخواست آنالیز با دستگاه HPLC  آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی
۱۲- فرم آنالیز آزمایشگاه سنتز آلی سبز و پلیمرها (آزمایشگاه دکتر نعیمی جمال)


دفعات مشاهده: 27037 بار   |   دفعات چاپ: 1912 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 191 بار   |   0 نظر