دانشکده شیمی- اطلاعیه های دانشجویی
قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی مهر 94

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۹ | 
با توجه به اینکه براساس آیین نامه دوره دکتری دانشجویان دکتری حداکثر تا پایان نیمسال چهارم تحصیل باید موضوع پایان نامه خود را به تصویب برسانند، دانشجویان دکتری ورودی مهر 94 حداکثر تا 96/9/30 فرصت دارند از موضوع پایان نامه خود دفاع نمایند، در غیر اینصورت از ادامه تحصیل محروم خواهند شد
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=20.7621.51670.fa
برگشت به اصل مطلب