دانشکده شیمی- اخبار جاری
مجله Current Chemistry Letters دارای نمایه Scopus شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۲/۲ | 
مجله Current Chemistry Letters  دارای نمایه Scopus شد
براساس نامه الکترونیکی تاریخ 27/1/97، تیم ارزیابی Scopus به سردبیر مجله Current Chemistry Letters 
(آقای دکتر محمدرضا نعیمی جمال، عضو هیات علمی دانشکده شیمی) این مجله دارای نمایه Scopus شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.6999.52768.fa
برگشت به اصل مطلب